Библиотека онлайн

Каноны

Канон  Ангелу  Хранителю
Канон  Ангелу  Хранителю
Молитвослов
2011
1 страниц
Канон  Ангелу  Хранителю
Канон Ангелу Хранителю Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: Слава, и ныне: Отче наш: Го́споди, поми́луй. ( 12 раз .)  Слава, и ныне: Приидите, поклонимся ( Трижды .) [1]  Псалом 50. КАНОН, глас 8-й Ирмос:  Пои́м Го́сподеви, прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре, я́ко еди́н сла́вно просла́вися. Иисусу:  Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же мой, поми́луй мя [2]. Песнь воспе́ти и восхвали́ти, Спа́се, Твоего́ раба́ досто́йно сподо́би, безпло́тному Áнгелу, наста́внику и храни́телю моему́. Припев:  Святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне. Еди́н аз в неразу́мии и в ле́ности ны́не лежу́, наста́вниче мой и храни́телю, не оста́ви мене́, погиба́юща. Слава: Ум мой твое́ю моли́твою напра́ви, твори́ти ми Бо́жия повеле́ния, да получу́ от Бо́га отда́ние грехо́в, и ненави́дети ми злых наста́ви мя, молю́ся ти. И ныне: Моли́ся, Деви́це, о мне, рабе́ Твое́м, ко Благодате́лю, со храни́телем мои́м Áнгелом, и наста́ви мя твори́ти за́поведи Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́. Ирмос:  Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди, Ты еси́ свет омраче́нных, и пое́т Тя дух мой. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Все помышле́ние мое́ и ду́шу мою́ к тебе́ возложи́х, храни́телю мой; ты от вся́кия мя напа́сти вра́жия изба́ви. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Враг попира́ет мя, и озлобля́ет, и поуча́ет всегда́ твори́ти своя́ хоте́ния; но ты, наста́вниче мой, не оста́ви мене́ погиба́юща. Слава: Пе́ти песнь со благодаре́нием и усе́рдием Творцу́ и Бо́гу даждь ми, и тебе́, благо́му Áнгелу храни́телю моему́: изба́вителю мой, изми́ мя от враг озлобля́ющих мя. И ныне: Исцели́, Пречи́стая, моя́ многонеду́жныя стру́пы, я́же в души, прожени́ враги́, и́же при́сно бо́рются со мно́ю. Господи, помилуй. ( Трижды . ) От любве́ душе́вныя вопию́ ти, храни́телю моея́ души́, всесвяты́й мой Áнгеле: покры́й мя и соблюди́ от лука́ваго ловле́ния всегда́, и к жи́зни наста́ви небе́сней, вразумля́я и просвеща́я и укрепля́я мя. Слава, и ныне:  Богородичен: Богоро́дице безневе́стная Пречи́стая, Я́же без се́мени ро́ждши всех Влады́ку, Того́ со Áнгелом храни́телем мои́м моли́, изба́вити ми ся вся́каго недоуме́ния, и да́ти умиле́ние и свет души́ мое́й и согреше́нием очище́ние, Я́же еди́на вско́ре заступа́ющи. Ирмос:  Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ та́инство, разуме́х дела́ Твоя́, и просла́вих Твое́ Божество́. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Моли́ Человеколю́бца Бо́га ты, храни́телю мой, и не оста́ви мене́, но при́сно в ми́ре житие́ мое́ соблюди́ и пода́ждь ми спасе́ние необори́мое. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Я́ко засту́пника и храни́теля животу́ моему́ прие́м тя от Бо́га, Áнгеле, молю́ тя, святы́й, от вся́ких мя бед свободи́. Слава: Мою́ скве́рность твое́ю святы́нею очи́сти, храни́телю мой, и от ча́сти шу́ия да отлуче́н бу́ду моли́твами твои́ми и прича́стник сла́вы явлю́ся. И ныне: Недоуме́ние предлежи́т ми от обыше́дших мя зол, Пречи́стая, но изба́ви мя от них ско́ро: к Тебе́ бо еди́ней прибего́х. Ирмос:  У́тренююще вопие́м Ти: Го́споди, спаси́ ны; Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу, храни́телю мой святы́й, Сего́ умоли́ от оскорбля́ющих мя зол изба́вити. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Све́те све́тлый, све́тло просвети́ ду́шу мою́, наста́вниче мой и храни́телю, от Бо́га да́нный ми Áнгеле. Слава: Спя́ща мя зле тягото́ю грехо́вною, я́ко бдя́ща сохрани́, Áнгеле Бо́жий, и возста́ви мя на славосло́вие моле́нием твои́м. И ныне: Мари́е, Госпоже́ Богоро́дице безневе́стная, наде́ждо ве́рных, вра́жия возноше́ния низложи́, пою́щия же Тя возвесели́. Ирмос:  Ри́зу ми пода́ждь све́тлу, одея́йся све́том я́ко ри́зою, многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Вся́ких мя напа́стей свободи́, и от печа́лей спаси́, молю́ся ти, святы́й Áнгеле, да́нный ми от Бо́га, храни́телю мой до́брый. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Освети́ ум мой, бла́же, и просвети́ мя, молю́ся ти, святы́й Áнгеле, и мы́слити ми поле́зная всегда́ наста́ви мя. Слава:  Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мятежа́, и бде́ти укрепи́ мя во благи́х, храни́телю мой, и наста́ви мя чу́дно к тишине́ живо́тней. И ныне: Сло́во Бо́жие в Тя всели́ся, Богоро́дице, и челове́ком Тя показа́ небе́сную ле́ствицу; Тобо́ю бо к нам Вы́шний соше́л есть. Господи, помилуй. ( Трижды . ) Слава, и ныне: Яви́ся мне милосе́рд, святы́й Áнгеле Госпо́день, храни́телю мой, и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго. Уничиже́нную ду́шу мою́ мно́гими собла́зны, ты, святы́й предста́телю, неизрече́нныя сла́вы небе́сныя сподо́би, и певе́ц с ли́ки безпло́тных сил Бо́жиих, поми́луй мя и сохрани́, и по́мыслы до́брыми ду́шу мою́ просвети́, да твое́ю сла́вою, Áнгеле мой, обогащу́ся, и низложи́ зломы́слящия мне враги́, и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго. Ирмос:  От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногда́, ве́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Ми́лостив бу́ди ми, и умоли́ Бо́га, Госпо́день Áнгеле, име́ю бо тя засту́пника во всем животе́ мое́м, наста́вника же и храни́теля, от Бо́га даро́ваннаго ми во ве́ки. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Не оста́ви в путь ше́ствующия души́ моея́ окая́нныя уби́ти разбо́йником, святы́й Áнгеле, я́же ти от Бо́га предана́ бысть непоро́чне; но наста́ви ю́ на путь покая́ния. Слава: Всю посра́млену ду́шу мою́ привожду́ от лука́вых ми по́мысл и дел: но предвари́, наста́вниче мой, и исцеле́ние ми пода́ждь благи́х по́мысл, уклоня́ти ми ся всегда́ на пра́выя стези́. И ныне: Прему́дрости испо́лни всех и кре́пости Боже́ственныя, Ипоста́сная Прему́дросте Вы́шняго, Богоро́дицы ра́ди, ве́рою вопию́щих: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. Ирмос:  Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и а́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. От Бо́га по́сланный, утверди́ живо́т мой, раба́ твоего́, преблаги́й Áнгеле, и не оста́ви мене́ во ве́ки. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. А́нгела тя су́ща бла́га, души́ моея́ наста́вника и храни́теля, преблаже́нне, воспева́ю во ве́ки. Слава: Бу́ди ми покро́в и забра́ло в день испыта́ния всех челове́к, во́ньже огне́м искуша́ются дела́ блага́я же и зла́я. И ныне: Бу́ди ми помо́щница и тишина́, Богоро́дице Присноде́во, рабу́ Твоему́, и не оста́ви мене́ лише́на бы́ти Твоего́ влады́чества. Ирмос:  Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще. Иисусу:  Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя. Поми́луй мя, еди́не Спа́се мой, я́ко ми́лостив еси́ и милосе́рд, и пра́ведных лико́в сотвори́ мя прича́стника. Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне. Мы́слити ми при́сно и твори́ти, Госпо́день Áнгеле, блага́я и поле́зная да́руй, я́ко си́льна яви́ в не́мощи и непоро́чна. Слава: Я́ко име́я дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, Того́ моли́, с про́чими безпло́тными, поми́ловати мя, окая́ннаго. И ныне: Мно́го дерзнове́ние иму́щи, Де́во, к Вопло́щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ние ми пода́ждь и спасе́ние, моли́твами Твои́ми. А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ ( имя ), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.( Поклон ) Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. ( Трижды . )
Читать книгу
Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Молитвослов
2011
1 страниц
Канон молебный ко Пресвятой Богородице
Канон молебный ко Пресвятой Богородице поемый во всякой скорби душевной и обстоянии Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: Слава, и ныне: Отче наш: Го́споди, поми́луй. ( 12 раз .)  Слава, и ныне: Приидите, поклонимся ( Трижды .) [1]  Псалом 50. КАНОН, глас 8-й Tворение Феостирикта монаха Ирмос:  Во́ду проше́д я́ко су́шу, и еги́петскаго зла избежáв, изрáильтянин вопия́ше: избáвителю и Бо́гу на́шему пои́м. Припев:  Пресвятая Богородице, спаси нас. Мно́гими содержи́мь напáстьми, к Тебе́ прибега́ю, спасе́ния иски́й: о, Мáти Сло́ва и Де́во, от тя́жких и лю́тых мя спаси́. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страсте́й мя смущáют прило́зи, мно́гаго уны́ния испо́лнити мою́ ду́шу; умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная. Слава: Спáса ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Де́во, избáвитися ми лю́тых: к Тебе́ бо ны́не прибегáя, простирáю и ду́шу и помышле́ние. И ныне: Неду́гующа те́лом и душе́ю, посеще́ния Боже́ственнаго и промышле́ния от Тебе́ сподо́би, еди́на Богомáти, я́ко блага́я, Благáго же Роди́тельница. Ирмос:  Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты ме́не утверди́ в любви́ Твое́й, желáний крáю, ве́рных утвержде́ние, еди́не Человеколю́бче. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстáтельство и покро́в жи́зни моея́ полагáю Тя, Богороди́тельнице Де́во: Ты мя окорми́ ко пристáнищу Твоему́, благи́х вино́вна; ве́рных утвержде́ние, еди́на Всепе́тая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Молю́, Де́во, душе́вное смуще́ние и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты бо, Богоневе́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родилá еси́, еди́на Пречи́стая. Слава: Благоде́теля ро́ждши до́брых вино́внаго, благодея́ния бога́тство всем источи́, вся бо мо́жеши, я́ко си́льнаго в кре́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная. И ныне: Лю́тыми неду́ги и боле́зненными страстьми́ истязáему, Де́во, Ты ми помози́: исцеле́ний бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждивáемое. Спаси́ от бед рабы́ Твоя́, Богоро́дице, я́ко вси по Бо́зе к Тебе́ прибегáем, я́ко неруши́мей стене́ и предстáтельству. При́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на мое́ лю́тое телесе́ озлобле́ние, и исцели́ души́ моея́ боле́знь. Господи, помилуй. ( Трижды. ) Слава, и ныне: Яко всенепоро́чная Неве́сто Творцу́, я́ко неискусому́жняя Ма́ти Изба́вителя, я́ко прия́телище су́щи Уте́шителя всепе́тая, беззако́нию мя су́ща скве́рно жили́ще, и бесо́м игра́лище в ра́зуме бы́вша, потщи́ся и сих злоде́йствия мя изба́вити, све́тло жили́ще доброде́тельми соде́лавши, светода́тельная и нетле́нная: разжени́ о́блак страсте́й, и вы́шняго прича́стия сподо́би, и све́та невече́рняго моли́твами Твои́ми. Ирмос:  Услы́шах, Го́споди, смотре́ния Твоего́ тáинство, разуме́х дела́ Твоя́ и прослáвих Твое́ Божество́. Пресвятая Богородице, спаси нас. Страсте́й мои́х смуще́ние, ко́рмчию ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́х прегреше́ний, Богоневе́стная. Пресвятая Богородице, спаси нас. Милосе́рдия Твоего́ бе́здну призывáющу подáждь ми, я́же Благосе́рдаго ро́ждшая и Спáса всех пою́щих Тя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Наслаждáющеся, Пречи́стая, Твои́х даровáний, благодáрственное воспевáем пе́ние, ве́дуще Тя Богомáтерь. Слава: На одре́ боле́зни моея́ и не́мощи низлежáщу ми, я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Присноде́во.  И ныне: Наде́жду и утвержде́ние и спасе́ния сте́ну недви́жиму иму́ще Тя, Всепе́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся. Ирмос:  Просвети́ нас повеле́нии Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Твой мир подáждь нам, Человеколю́бче. Пресвятая Богородице, спаси нас. Испо́лни, Чи́стая, весе́лия се́рдце мое́, Твою́ нетле́нную даю́щи ра́дость, весе́лия ро́ждшая Вино́внаго. Пресвятая Богородице, спаси нас. Избáви нас от бед, Богоро́дице Чи́стая, ве́чное ро́ждши избавле́ние, и мир, всяк ум преиму́щий. Слава: Разреши́ мглу прегреше́ний мои́х, Богоневе́сто, просвеще́нием Твоея́ све́тлости, Свет ро́ждшая Боже́ственный и преве́чный. И ныне: Исцели́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ние, посеще́ния Твоего́ сподо́бльшая, и здрáвие моли́твами Твои́ми подáждь ми. Ирмос:  Моли́тву пролию́ ко Го́споду, и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́, я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися, и живо́т мой а́ду прибли́жися, и молю́ся я́ко Ио́на: от тли, Бо́же, возведи́ мя. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сме́рти и тли я́ко спасл есть, Сам Ся издáв сме́рти, тле́нием и сме́ртию мое́ естество́, я́то бы́вшее, Де́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́в злоде́йствия мя избáвити. Пресвятая Богородице, спаси нас. Предстáтельницу Тя живота́ вем и храни́тельницу тве́рду, Де́во, и напáстей решáщу молвы́, и нало́ги бесо́в отгоня́ющу; и молю́ся всегда́, от тли страсте́й мои́х избáвити мя. Слава: Яко сте́ну прибе́жища стяжáхом, и душ всесоверше́нное спасе́ние, и прострáнство в ско́рбех, Отрокови́це, и просвеще́нием Твои́м при́сно рáдуемся: о, Влады́чице, и ны́не нас от страсте́й и бед спаси́. И ныне: На одре́ ны́не немощству́яй лежу́, и несть исцеле́ния пло́ти мое́й: но, Бо́га и Спáса ми́ру и Избáвителя неду́гов ро́ждшая, Тебе́ молю́ся, Благо́й: от тли неду́г возстáви мя. Господи, помилуй. ( Трижды. ) Слава, и ныне: Предстáтельство христиа́н непосты́дное, ходáтайство ко Творцу́ непрело́жное, не пре́зри гре́шных моле́ний глáсы, но предвари́, я́ко Благáя, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти; ускори́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предстáтельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. Простри́ дла́ни Твоя́, и́миже всех Влады́ку я́ко младе́нца прия́ла еси́, за мно́жество бла́гости; не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя, бо́дренною Твое́ю моли́твою и неисче́тною просты́нею[2] уще́дри нас и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Твое, во ве́ки источа́ющи: Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол. Но я́ко иму́щи милосе́рдия щедро́ты, ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя. Ирмос:  От Иуде́и доше́дше о́троцы, в Вавило́не иногдá, ве́рою Тро́ическою плáмень пе́щный попрáша, пою́ще: отце́в Бо́же, благослове́н еси́. Пресвятая Богородице, спаси нас. На́ше спасе́ние я́коже восхоте́л еси́, Спáсе, устро́ити, во утро́бу Де́выя всели́лся еси́, Ю́же ми́ру предстáтельницу показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. Пресвятая Богородице, спаси нас. Воли́теля ми́лости, Его́же родилá еси́, Мáти чи́стая, умоли́ избáвитися от прегреше́ний и душе́вных скверн ве́рою зову́щим: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. Слава:  Сокро́вище спасе́ния и Исто́чник нетле́ния, Тя ро́ждшую, и столп утвержде́ния, и дверь покая́ния, зову́щим показа́л еси́: оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. И ныне:  Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вию приступáющих к кро́ву Твоему́, Де́во, исцели́ти сподо́би, Спáса Христа́ нам ро́ждшая. Ирмос:  Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́т во́и А́нгельстии, хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки. Пресвятая Богородице, спаси нас. По́мощи я́же от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Де́во, пою́щия и превознося́щия Тя во ве́ки. Пресвятая Богородице, спаси нас. Неможе́ние души́ моея́ исцеля́еши и теле́сныя боле́зни, Де́во, да Тя прослáвлю, Чи́стая, во ве́ки. Слава:  Исцеле́ний бога́тство изливáеши ве́рно пою́щим Тя, Де́во, и превознося́щим неизрече́нное Твое́ рождество́. И ныне:  Напáстей Ты прило́ги отгоня́еши и страсте́й нахо́ды, Де́во: те́мже Тя пое́м во вся ве́ки. Ирмос:  Вои́стинну Богоро́дицу Тя испове́дуем, спасе́ннии Тобо́ю, Де́во чи́стая, с безпло́тными ли́ки Тя величáюще. Пресвятая Богородице, спаси нас. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Де́во, Христа́ ро́ждшая. Пресвятая Богородице, спаси нас. Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Де́во, Я́же ра́дости прие́мшая исполне́ние, грехо́вную печа́ль потребля́ющи. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пристáнище и предстáтельство к Тебе́ прибегáющих бу́ди, Де́во, и стена́ неруши́мая, прибе́жище же и покро́в и весе́лие. Слава:  Све́та Твоего́ заря́ми просвети́, Де́во, мрак неве́дения отгоня́ющи, благове́рно Богоро́дицу Тя испове́дающих. И ныне:  На ме́сте озлобле́ния не́мощи смири́вшагося, Де́во, исцели́, из нездрáвия во здрáвие претворя́ющи. Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе, ни ины́я предстáтельницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь. К кому́ возопию́, Влады́чице? К кому́ прибе́гну в го́рести мое́й, áще не к Тебе, Цари́це Небе́сная? Кто плач мой и воздыха́ние мое прии́мет, áще не Ты, Пренепоро́чная, наде́ждо христиа́н и прибе́жище нам, гре́шным? Кто пáче Тебе́ в напáстех защити́т? Услы́ши у́бо стена́ние мое́, и приклони́ у́хо Твое́ ко мне, Влады́чице Мáти Бо́га моего́, и не пре́зри мене́, тре́бующаго Твоея́ по́мощи, и не отри́ни мене́, гре́шнаго. Вразуми́ и научи́ мя, Цари́це Небе́сная; не отступи́ от мене́, раба́ Твоего́, Влады́чице, за ропта́ние мое́, но бу́ди мне Мáти и засту́пница. Вручáю себе́ ми́лостивому покро́ву Твоему́: приведи́ мя, гре́шнаго, к ти́хой и безмяте́жной жи́зни, да плáчуся о гресе́х мои́х. К кому́ бо прибе́гну пови́нный аз, áще не к Тебе́, упова́нию и прибе́жищу гре́шных, наде́ждою на неизрече́нную ми́лость Твою́ и щедро́ты Твоя́ окриля́емь? О, Влады́чице Цари́це Небе́сная! Ты мне уповáние и прибе́жище, покро́в и заступле́ние и по́мощь. Цари́це моя́ преблага́я и ско́рая засту́пнице! Покры́й Твои́м хода́тайством моя́ прегреше́ния, защити́ мене́ от враг ви́димых и неви́димых; умягчи́ сердца́ злых челове́к, возстаю́щих на мя. О, Мáти Го́спода моего́ Творцá! Ты еси́ ко́рень де́вства и неувяда́емый цвет чистоты́. О, Богороди́тельнице! Ты подáждь ми по́мощь немощству́ющему плотски́ми страстьми́ и боле́знующему се́рдцем, еди́но бо Твое́ и с Тобо́ю Твоего́ Сы́на и Бо́га на́шего и́мам заступле́ние; и Твои́м пречу́дным заступле́нием да избáвлюся от вся́кия беды́ и напа́сти, о Пренепоро́чная и Пресла́вная Бо́жия Мáти Мари́е. Те́мже со упова́нием глаго́лю и вопию́: ра́дуйся, благода́тная, ра́дуйся, обра́дованная; ра́дуйся, преблагослове́нная, Госпо́дь с Тобо́ю. Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.( Поклон
Читать книгу
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Молитвослов
2011
1 страниц
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу
Канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: Слава, и ныне: Отче наш: Го́споди, поми́луй. ( 12 раз .)  Слава, и ныне: Приидите, поклонимся ( Трижды. ) [1]  Псалом 50. КАНОН, глас 6-й Ирмос:  Яко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, по бе́здне стопа́ми, гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, Бо́гу побе́дную песнь пои́м, вопия́ше. Припев: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ны́не приступи́х аз гре́шный и обремене́нный к Тебе́, Влады́це и Бо́гу моему́; не сме́ю же взира́ти на не́бо, то́кмо молю́ся, глаго́ля: даждь ми, Го́споди, ум, да пла́чуся дел мои́х го́рько. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. О, го́ре мне гре́шному! Па́че всех челове́к окая́нен есмь, покая́ния несть во мне; даждь ми, Го́споди, сле́зы, да пла́чуся дел мои́х го́рько. Слава: Безу́мне, окая́нне челове́че, в ле́ности вре́мя губи́ши; помы́сли житие́ твое́, и обрати́ся ко Го́споду Бо́гу, и пла́чися о де́лех твои́х го́рько. И ныне: Ма́ти Бо́жия Пречи́стая, воззри́ на мя гре́шного, и от се́ти диа́воли изба́ви мя, и на путь покая́ния наста́ви мя, да пла́чуся дел мои́х го́рько. Ирмос:  Несть свят, я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, и утверди́вый нас на ка́мени испове́дания Твоего́. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Внегда́ поста́влени бу́дут престо́ли на Суди́щи Стра́шнем, тогда́ всех челове́к дела́ облича́тся; го́ре та́мо бу́дет гре́шным, в му́ку отсыла́емым; и то ве́дущи, душе́ моя́, пока́йся от злых дел твои́х. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Пра́ведницы возра́дуются, а гре́шнии воспла́чутся, тогда́ никто́же возмо́жет помощи́ нам, но дела́ на́ша осу́дят нас, те́мже пре́жде конца́ пока́йся от злых дел твои́х. Слава: Увы́ мне великогре́шному, и́же де́лы и мы́сльми оскверни́вся, ни ка́пли слез име́ю от жестосе́рдия; ны́не возни́кни от земли́, душе́ моя́, и пока́йся от злых дел твои́х. И ныне: Се, взыва́ет, Госпоже́, Сын Твой, и поуча́ет нас на до́брое, аз же гре́шный добра́ всегда́ бе́гаю; но Ты, Ми́лостивая, поми́луй мя, да пока́юся от злых мои́х дел. Господи, помилуй. ( Трижды . ) Помышля́ю день стра́шный и пла́чуся дея́ний мои́х лука́вых: ка́ко отвеща́ю Безсме́ртному Царю́, или́ ко́им дерзнове́нием воззрю́ на Судию́, блу́дный аз? Благоутро́бный Отче, Сы́не Единоро́дный и Ду́ше Святы́й, поми́луй мя. Слава, и ныне: Богородичен: Свя́зан мно́гими ны́не плени́цами грехо́в и содержи́мь лю́тыми страстьми́ и беда́ми, к Тебе́ прибега́ю, моему́ спасе́нию, и вопию́: помози́ ми, Де́во, Ма́ти Бо́жия. Ирмос:  Христо́с моя́ си́ла, Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь боголе́пно пое́т, взыва́ющи от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Широ́к путь зде и уго́дный сла́сти твори́ти, но го́рько бу́дет в после́дний день, егда́ душа́ от те́ла разлуча́тися бу́дет: блюди́ся от сих, челове́че, Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Почто́ убо́гаго оби́диши, мзду нае́мничу уде́ржуеши, бра́та твоего́ не лю́биши, блуд и го́рдость го́ниши? Оста́ви у́бо сия́, душе́ моя́, и пока́йся Ца́рствия ра́ди Бо́жия. Слава: О, безу́мный челове́че, доко́ле углеба́еши, я́ко пчела́, собира́ющи бога́тство твое́? Вско́ре бо поги́бнет, я́ко прах и пе́пел: но бо́лее взыщи́ Ца́рствия Бо́жия. И ныне: Госпоже́ Богоро́дице, поми́луй мя гре́шного, и в доброде́тели укрепи́, и соблюди́ мя, да на́глая смерть не похи́тит мя негото́ваго, и доведи́ мя, Де́во, Ца́рствия Бо́жия. Ирмос:  Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же, у́тренюющих Ти ду́ши любо́вию озари́, молю́ся, Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Воспомяни́, окая́нный челове́че, ка́ко лжам, клевета́м, разбо́ю, не́мощем, лю́тым звере́м, грехо́в ра́ди порабоще́н еси́; душе́ моя́ гре́шная, того́ ли восхоте́ла еси́? Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Трепе́щут ми у́ди, все́ми бо сотвори́х вину́: очи́ма взира́яй, уши́ма слы́шай, язы́ком зла́я глаго́ляй, всего́ себе́ гее́не предая́й; душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? Слава: Блудника́ и разбо́йника ка́ющася прия́л еси́, Спа́се, аз же еди́н ле́ностию грехо́вною отягчи́хся и злым дело́м поработи́хся, душе́ моя́ гре́шная, сего́ ли восхоте́ла еси́? И ныне: Ди́вная и ско́рая помо́щнице всем челове́ком, Ма́ти Бо́жия, помози́ мне недосто́йному, душе́ бо моя́ гре́шная того́ восхоте́. Ирмос:  Жите́йское мо́ре, воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: возведи́ от тли живо́т мой, Многоми́лостиве. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Житие́ на земле́ блу́дно пожи́х и ду́шу во тьму преда́х, ны́не у́бо молю́ Тя, Ми́лостивый Влады́ко: свободи́ мя от рабо́ты сея́ вра́жия, и даждь ми ра́зум твори́ти во́лю Твою́. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Кто твори́т такова́я, я́коже аз? Я́коже бо свиния́ лежи́т в калу́, та́ко и аз греху́ слу́жу. Но Ты, Го́споди, исто́ргни мя от гну́са сего́ и даждь ми се́рдце твори́ти за́поведи Твоя́. Слава: Воспряни́, окая́нный челове́че, к Бо́гу, воспомяну́в своя́ согреше́ния, припа́дая ко Творцу́, слезя́ и стеня́; Той же, я́ко милосе́рд, даст ти ум зна́ти во́лю Свою́. И ныне: Богоро́дице Де́во, от ви́димаго и неви́димаго зла сохрани́ мя, Пречи́стая, и приими́ моли́твы моя́, и донеси́ я́ Сы́ну Твоему́, да даст ми ум твори́ти во́лю Его́. Господи, помилуй. ( Трижды . ) Слава, и ныне: Душе́ моя́, почто́ греха́ми богате́еши, почто́ во́лю диа́волю твори́ши, в чесо́м наде́жду полага́еши? Преста́ни от сих и обрати́ся к Бо́гу с пла́чем, зову́щи: милосе́рде Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго. Помы́сли, душе́ моя́, го́рький час сме́рти и стра́шный суд Творца́ твоего́ и Бо́га: А́нгели бо гро́знии по́ймут тя, душе́, и в ве́чный огнь введу́т: у́бо пре́жде сме́рти пока́йся, вопию́щи: Го́споди, поми́луй мя гре́шнаго. Ирмос:  Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел преподо́бным отроко́м, халде́и же опаля́ющее веле́ние Бо́жие, мучи́теля увеща́ вопи́ти: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Не наде́йся, душе́ моя́, на тле́нное бога́тство и на непра́ведное собра́ние, вся бо сия́ не ве́си кому́ оста́виши, но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Не упова́й, душе́ моя́, на теле́сное здра́вие и на скоромимоходя́щую красоту́, ви́диши бо, я́ко си́льние и млади́и умира́ют; но возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго. Слава: Воспомяни́, душе́ моя́, ве́чное житие́, Ца́рство Небе́сное, угото́ванное святы́м, и тьму кроме́шную и гнев Бо́жий злым, и возопи́й: поми́луй мя, Христе́ Бо́же, недосто́йнаго. И ныне: Припади́, душе́ моя́, к Бо́жией Ма́тери и помоли́ся Той, есть бо ско́рая помо́щница ка́ющимся, умо́лит Сы́на Христа́ Бо́га, и поми́лует мя недосто́йнаго. Ирмос:  Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. Тя превозно́сим во вся ве́ки. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ка́ко не и́мам пла́катися, егда́ помышля́ю смерть, ви́дех бо во гро́бе лежа́ща бра́та моего́, безсла́вна и безобра́зна? Что у́бо ча́ю, и на что наде́юся? То́кмо даждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. ( Дважды ) Слава: Ве́рую, я́ко прии́деши суди́ти живы́х и ме́ртвых, и вси во свое́м чи́ну ста́нут, ста́рии и млади́и, влады́ки и кня́зи, де́вы и свяще́нницы; где обря́щуся аз? Сего́ ра́ди вопию́: да́ждь ми, Го́споди, пре́жде конца́ покая́ние. И ныне: Пречи́стая Богоро́дице, приими́ недосто́йную моли́тву мою́ и сохрани́ мя от на́глыя сме́рти, и да́руй ми пре́жде конца́ покая́ние. Ирмос:  Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети, на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком Сло́во Воплоще́нно, Его́же велича́юще, с небе́сными во́и Тя ублажа́ем. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ны́не к вам прибега́ю, А́нгели, Арха́нгели и вся небе́сныя си́лы, у Престо́ла Бо́жия стоя́щие, моли́теся ко Творцу́ своему́, да изба́вит ду́шу мою́ от му́ки ве́чныя. Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя. Ны́не пла́чуся к вам, святи́и патриа́рси, ца́рие и проро́цы, апо́столи и святи́телие и вси избра́ннии Христо́вы: помози́те ми на суде́, да спасе́т ду́шу мою́ от си́лы вра́жия. Слава: Ны́не к вам воздежу́ ру́це, святи́и му́ченицы, пусты́нницы, де́вственницы, пра́ведницы и вси святи́и, моля́щиися ко Го́споду за весь мир, да поми́лует мя в час сме́рти моея́. И ныне: Ма́ти Бо́жия, помози́ ми, на Тя си́льне наде́ющемуся, умоли́ Сы́на Своего́, да поста́вит мя недосто́йнаго одесну́ю Себе́, егда́ ся́дет судя́й живы́х и ме́ртвых. Ами́нь. Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же страстьми́ Свои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Свои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния; сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния Животворя́щего Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́; возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу пони́кший, и возведи́ от про́пасти поги́бели: я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, сокро́вище благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́ и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́; изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х Та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х. Ами́нь. Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.( Поклон ) Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. ( Трижды. ) Господи, благослови. Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. [1]  Полный текст этих молитв см в разделе «Молитвы утренние»
Читать книгу
КАНОН  СВЯТОМУ  ИОАННУ   ПРЕДТЕЧЕ
КАНОН  СВЯТОМУ  ИОАННУ  ПРЕДТЕЧЕ
Молитвослов
2011
1 страниц
КАНОН  СВЯТОМУ  ИОАННУ  ПРЕДТЕЧЕ
КАНОН СВЯТОМУ ИОАННУ ПРЕДТЕЧЕ Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: Слава, и ныне: Отче наш: Го́споди, поми́луй. ( 12 раз .)  Слава, и ныне: Приидите, поклонимся ( Трижды .) [1]  Псалом 50. КАНОН, глас 2-й Ирмос:  Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися. Припев:  Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Крести́телю и Предте́че Христо́в, погружа́емый всегда́ сластьми́ теле́сными ум мой упра́ви, и во́лны страсте́й укроти́: я́ко да в тишине́ Боже́ственней быв, песносло́влю тя. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Недоуме́нным просвети́вся просвеще́нием, я́ко многосве́тлая звезда́, мы́сленному Восто́ку предте́кл еси́, И́мже озари́тися се́рдцу моему́, Крести́телю, моли́, омраче́нному все́ми бесо́вскими приложе́нии. Слава: В реце́ бе́здну иногда́, всему́дре, погрузи́л еси́, пото́п содева́ющую благода́тию, всего́ преступле́ния. Но молю́ся, пото́ки, блаже́нне, мои́х прегреше́ний изсуши́, Боже́ственным хода́тайством твои́м.  И ныне: Чи́стыя Де́вы, Бо́га воплоти́вшия, сро́дник был еси́, блаже́нне Предте́че, с Не́юже тя чтим и мо́лим, и́же в Боже́ственнем хра́ме твое́м ны́не живу́ще, хра́мы и нас сотвори́ Ду́ха Свята́го. Ирмос:  На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бо́г наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Исцели́ стру́пы ду́ши моея́, и ум мой, омраче́нный небреже́нием, озари́ Боже́ственным твои́м хода́тайством, Госпо́день Предте́че, и вся́каго изба́ви мя сопроти́внаго обстоя́ния, молю́ся. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Непло́дствие разреши́л еси́ ро́ждшия, роди́вся Бо́жиим промышле́нием, прему́дре проро́че: непло́дное у́бо се́рдце мое́ плодоно́сно ны́не соде́лай, Госпо́день Предте́че, хода́тайством твои́м, доброде́телей приноси́ти прозябе́ния. Слава: Любо́вию твое́ю созида́ющаго Боже́ственный дом, вы́шняго жития́ улучи́ти моли́; и и́же ве́рою хра́му твоему́ служа́щия, хра́мы Ду́ха Боже́ственнаго сотвори́, Крести́телю и Предте́че, хода́тайствы твои́ми. И ныне: Веселя́шеся Предте́ча в ложесна́х носи́м ма́терних, и покланя́шеся Го́споду, носи́му в ложесна́х Твои́х, Благода́тная, Его́же моли́ от вся́кия ско́рби изба́вити мя. Господи, помилуй. ( Трижды. ) Благоутро́бия ра́ди ми́лости, Бла́же, спасти́ Твое́ созда́ние, Христе́, прише́л еси́, прекло́нь Небеса́ схожде́нием Твои́м. Те́мже стра́шное смотре́ние Твое́ пою́ще вопие́м Ти: мольба́ми Предте́чи Твоего́, очище́ние грехо́в пода́ждь нам, я́ко Еди́н благоутро́бен. Слава, и ныне: Богородичен: Предста́тельнице те́плая христиа́ном, Сы́ну Твоему́ моли́ся при́сно, Богоро́дице, вся́каго злоде́йства и огорче́ния изба́вити нас борца́, и да́ти нам проще́ние, в ни́хже согреши́хом, за милосе́рдие щедро́т, Твои́ми моли́твами, Ма́ти Де́во. Ирмос:  Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Прекло́ншему небеса́, и челове́ком бесе́довавшу, главу́ преклони́л еси́ десни́цею твое́ю, пребога́те: е́юже мя соблюди́, во смире́нии сохраня́я се́рдце мое́. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Пусты́ня тебе́ граждани́на непрохо́дная имя́ше, блаже́нне Предте́че, те́мже вопию́ ти: пу́сту вся́каго Боже́ственнаго дея́ния бы́вшу ду́шу мою́, плодоно́сну сотвори́. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Зако́н Боже́ственный управля́я, беззако́нно закла́н был еси́. Те́мже молю́ся тебе́: беззако́ннующа мя всегда́ и прельща́ема бесо́вскими прельще́ньми, испра́ви. Слава: Созда́в себе́ храм Влады́це Царю́, к Боже́ственным селе́нием ны́не прише́л еси́, Предте́че: я́же получи́ти моли́, тебе́ пресвяты́й дом Воздви́гшаго. И ныне: При́зри на мя неду́гующаго, Всенепоро́чная, и разреши́ стра́сти моя́ лю́тыя и неудо́бь исце́льныя, я́ко да велича́ю Тя, возвели́чившую все человече́ство. Ирмос:  Просвеще́ние во тме лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м: ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не зна́ю. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. В тече́ниих Иорда́нских струю́ нетле́ния, Предте́че, крести́в Христа́, моли́ истека́ния страсте́й мои́х изсуши́ти, и пото́ки сла́достныя насле́довати, и пра́ведных кра́сная ра́дования. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Уже́ рыда́ю, и содрога́юся стра́хом, и недоуме́нием всегда́ содержи́м есмь, помышля́я моя́ соде́ланная, и бу́дущий Суд ужа́сный: благоутро́бне Го́споди, пощади́ мя Твоего́ Крести́теля мольба́ми. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Законополага́яй лю́дем спасе́ние, Предте́че, в раска́янии прегреше́ний бы́вшее, посреде́ зако́на и благода́ти стал еси́. Сего́ ра́ди мо́лим тя, образми́ покая́ния нас просвети́. Слава: Даждь ми вре́мя покая́ния, уны́нно преше́дшее все ижди́вшему, Благоде́телю, име́я на сие́ моля́щаго Тя, Сло́ве, Иоа́нна вели́каго Предте́чу, и покая́ния всеми́рнаго пропове́дника. И ныне: Наве́ты и ловле́нии льсти́ваго умертви́хся, Влады́чице Всенепоро́чная, оживи́ мя, я́же ро́ждшая Живо́т всех, Богоро́дице, ипоста́сный, да Тя пою́ благоче́стно Всенепоро́чную. Ирмос:  В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Глас Сло́ва пропове́давый, всех гла́сы восприе́м, проси́, грехо́в проще́ние дарова́ти ве́рою пою́щим тя. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Сокруше́ние души́ моея́ исцели́, и грехо́в бре́мя разреши́, и па́че наде́жды спаси́ мя моли́твами твои́ми, блаже́нне Предте́че. Слава :  Иису́са, Его́же руко́ю твое́ю крести́л еси́, Предте́че, моли́, руки́ греха́ изба́вити мя, взима́юща к Нему́ ру́це при́сно, всесла́вне. И ныне: Дрема́нием ле́ностным одержи́м есмь, сон грехо́вный тяготи́т се́рдце мое́: Твои́м, Пречи́стая, бде́нным хода́тайством, воздви́гни и спаси́ мя. Господи, помилуй. ( Трижды. ) Слава, и ныне: Пре́жде непло́ды, днесь Христо́ва Предте́чу раждае́т, и той есть исполне́ние вся́каго проро́чества: Его́же бо проро́цы пропове́даша, на Сего́ во Иорда́не ру́ку положи́в, яви́ся Бо́жия Сло́ва проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча. Восхва́лим ны́не Госпо́дня Предте́чу, его́же свяще́ннику Елисаве́т роди́ из ложе́сн непло́дных, но не без се́мене: Христо́с бо еди́н вмести́лище про́йде непроходи́мо без се́мене, Иоа́нна непло́ды роди́, без му́жа же сего́ не роди́: Иису́са же, осене́нием Отца́ и Ду́ха Бо́жия, Де́ва роди́ чи́стая. Но Безсе́менному яви́ся от непло́дове проро́к, пропове́дник, вку́пе и Предте́ча. Ирмос:  Богопроти́вное веле́ние беззако́ннующаго мучи́теля высо́к пла́мень вознесло́ есть: Христо́с же простре́ богочести́вым отроко́м ро́су духо́вную, сый благослове́н и препросла́влен. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Из ко́рене секи́рою твоего́ покая́ния исто́рг я́звы стра́стнаго се́рдца моего́, всади́, Предте́че, Боже́ственное безстра́стие и страх чисте́йший Бо́жий, вся́кия зло́бы отчужда́ющий мя. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Во струя́х Иорда́нских я́ко крести́л еси́ покрыва́ющаго вода́ми превы́спренняя Го́спода, Того́ моли́ во́ду дарова́ти Боже́ственнаго умиле́ния при́сно очи́ма мои́ма, сла́вный Предте́че. Слава: И́же ми́ру взе́млющаго грех, А́гнца Бо́жия, Предте́че, пропове́дав, Того́ моли́, от ко́злищ ча́сти яви́ти мя чу́жда, и десны́м Его́ овца́м и мене́ сочета́ти, сла́вне. И ныне: Непло́дная утро́ба нося́ше Тя, Де́во, во чре́ве носи́вшую Сло́во воплоще́нно: Его́же Боже́ственными взыгра́нии вели́кий Предте́ча, непло́дныя всесвяты́й плод, позна́ ра́дуяся, и поклони́ся. Ирмос:  Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше, Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая, ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия: благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Даждь десни́цу мне, на земли́ лежа́щему, Предте́че, и́же десни́цу просте́р, омы́л еси́ вода́ми Нескве́рнаго: и изба́ви мя скве́рны теле́сныя, всего́ мя очища́я покая́нием, и спаси́ мя. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Иму́щи, душе́, вре́мя пока́ятися, ле́ности тяжча́йший сон оттряси́, и спе́шно побди́, вопию́щи Влады́це твоему́: Милосе́рде, уще́дри мя, Крести́теля Твоего́ мольба́ми. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Пото́цы страсте́й и во́ды зло́бы до души́ моея́ внидо́ша: блаже́нне Предте́че, потщи́ся ско́ро изъя́ти мя, и́же речны́ми струя́ми измы́л еси́ безстра́стия тиша́йшую пучи́ну. Слава: Увы́ мне, мно́га зла сотво́ршему: увы́ мне, еди́ному прогне́вавшему Бо́га Преблага́го! Крести́телю Христо́в, помози́ ми, и пода́ждь прегре́шений мои́х разреше́ние, и долго́в мои́х отсече́ние, хода́тайствы Твои́ми. И ныне: Вы́шняго Бо́га пло́тию ро́ждшая, от гно́я мя возста́ви страсте́й оскорбля́ющих мя: и лю́те всего́ обнища́вша, Боже́ственными обогати́, Пречи́стая, доброде́тельми, я́ко да воспою́ Тя спаса́ем. Ирмос:  Безнача́льна Роди́теля Сын, Бог и Госпо́дь, вопло́щся от Де́вы нам яви́ся, омраче́нная просвети́ти, собра́ти расточе́нная: тем Всепе́тую Богоро́дицу велича́ем. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Ка́ла мя изба́ви грехо́внаго, Го́споди, Безгре́шне Еди́не и Многоми́лостиве, Крести́теля мольба́ми, и́же Тебе́ пропове́да всему́ ми́ру, А́гнца Бо́жия, взе́млющаго челове́ков грехи́. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Я́ко ши́пок благово́нен, я́ко благоуха́нный кипари́с, я́ко неувяда́емый крин, я́ко ми́ро че́стно име́яй тя, Госпо́день Предте́че, мои́х дел злосмра́дия избавля́юся моли́твами твои́ми, притека́я к покро́ву твоему́. Святы́й вели́кий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас. Непло́дствовати мя непло́дными де́лы, всеблаже́нне, сотвори́, доброде́телей благопло́дие при́сно принося́ща, ча́до мя Госпо́дне творя́, и прича́стника Боже́ственному Ца́рствию, и святы́х собо́ру купножи́теля. Слава: Нам лю́бящим тя, и любо́вию почита́ющим, и в Боже́ственнем хра́ме твое́м лику́ющим, даждь с небесе́ разреше́ние лю́тых, Предте́че Госпо́день, и жития́ исправле́ние, и прегреше́ний избавле́ние. И ныне: Носи́му во утро́бе Богома́терни, вся Нося́щему ма́нием, поклони́лся еси́, Проро́че: с Не́юже моли́ смире́нней спасти́ся души́ мое́й, во мно́гая впада́ющей по вся дни согреше́ния. Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния, ка́ющагося не пре́зри мене́, но совокупля́яся с во́и небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́ недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гая бе́ды впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́: аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю; пригвожде́н бо есть ум мой земны́м веще́м: что сотворю́, не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́; то́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: и́бо ты сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия: Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, и в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в, тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя па́дшагося мно́гими грехи́: обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обоего́ нача́льник еси́: креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо де́ло скве́рно: очи́сти мя, греха́ми оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, во Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь. Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.( Поклон ) Сла́ва,
Читать книгу
КАНОН УМИЛИТЕЛЬНЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
КАНОН УМИЛИТЕЛЬНЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
Молитвослов
2011
1 страниц
КАНОН УМИЛИТЕЛЬНЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ
КАНОН УМИЛИТЕЛЬНЫЙ КО ГОСПОДУ НАШЕМУ ИИСУСУ ХРИСТУ Моли́твами свя́тых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́́ Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь. Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: Слава, и ныне: Отче наш: Го́споди, поми́луй. ( 12 раз .)  Слава, и ныне: Приидите, поклонимся ( Трижды. ) [1] Псалом 50. КАНОН, глас 2-й Ирмос:  Во глубине́ постла́ иногда́ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла, вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть: препросла́вленный Госпо́дь, сла́вно бо просла́вися. Припев:  Иису́се Сладча́йший, спаси́́ мя. или:  Го́споди Иису́се Христе́́, Сы́не Бо́жий, поми́луй мя гре́шнаго. Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се долготерпели́ве, души́ моея́ я́звы исцели́, Иису́се, и услади́ се́рдце мое́, Многоми́лостиве, молю́ся, Иису́се Спа́се мой, да велича́ю Тя, спаса́емый. Припев. Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, отве́рзи покая́ния ми дверь, человеколю́бче Иису́се, и приими́ мя, Тебе́ припа́дающа и те́пле прося́ща, Иису́се Спа́се мой, согре́шений проще́ния. Слава: Иису́се Сладча́йший Христе́, Иису́се, исхити́ мя из руки́ льсти́ваго велиа́ра, Иису́се, и сотвори́ десна́го предстоя́теля сла́вы Твоея́, Иису́се Спа́се мой, ча́сти шу́ия мя избавля́яй. И ныне: Иису́са ро́ждшая Бо́га, Влады́чице, моли́ о непотре́бных рабе́х, Пречи́стая, я́ко да му́ки моли́твами Твои́ми изба́вимся, Нескве́рная, оскверне́ннии, сла́вы присносу́щныя наслажда́ющеся. Ирмос:  На ка́мени мя ве́ры утверди́в, разшири́л еси́ уста́ моя́ на враги́ моя́. Возвесели́ бо ся дух мой, внегда́ пе́ти: несть свят, я́коже Бог наш, и несть пра́веден па́че Тебе́, Го́споди. Припев. Услы́ши, человеколю́бче Иису́се мой, раба́ Твоего́, вопию́ща во умиле́нии, и изба́ви мя, Иису́се, осужде́ния и му́ки, еди́не долготерпели́ве, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве. Припев. Подъими́ раба́ Твоего́, Иису́се мой, припа́дающа со слеза́ми, Иису́се мой, и спаси́́, Иису́се мой, ка́ющагося мя и гее́нны, Влады́ко, изба́ви, Иису́се Сладча́йший многоми́лостиве. Слава: Вре́мя, Иису́се мой, е́же дал ми еси́, во стра́сти ижди́х, Иису́се мой. Те́мже, Иису́се мой, не отве́ржи мя, но воззови́, молю́ся, Влады́ко Иису́се Сладча́йший, и спаси́́. И ныне: Де́во, ро́ждшая Иису́са моего́, моли́ изба́вити мя гее́нны, еди́но предста́тельство оскорбля́емых, Богоблагода́тная, и сподо́би мя жи́зни, Всенепоро́чная, нестаре́ющияся. Го́споди, поми́луй. ( Трижды. ) Спа́се мой Иису́се, блу́днаго спасы́й, Спа́се мой Иису́се, прие́мый блудни́цу, и мене́ ны́не поми́луй, Иису́се многоми́лостиве, спаси́, уще́дри, о Иису́се благоде́телю, я́коже, Благоутро́бне, Манасси́ю, Иису́се мой, я́ко Еди́н человеколю́бец. Слава, и ныне: Моли́твы Свои́х раб приими́, Богоро́дице, и изба́ви ны от вся́кия беды́, я́ко ро́ждшая Христа́ Спа́са, изба́вителя душ на́ших. [ В среду и пятницу: Слава, и ныне: И́же Твое́ заступле́ние стяжа́вше, Пречи́стая, Твои́ми моли́твами от бед избавля́емся, и Кресто́м Сы́на Твоего́ всегда́ сохраня́еми, по до́лгу Тя вси благоче́стно велича́ем.] Ирмос:  Прише́л еси́ от Де́вы, не хода́тай, ни А́нгел, но Сам, Го́споди, вопло́щся, и спасл еси́ всего́ мя челове́ка. Тем зову́ Ти: сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди. Припев. Исцели́, Иису́се мой, души́ моея́ я́звы, Иису́се мой, молю́ся, и руки́ мя исхити́, Иису́се мой благоутро́бне, душетле́ннаго велиа́ра, и спаси́. Припев. Согреши́х, Иису́се мой Сладча́йший, благоутро́бне; Иису́се мой, спаси́ мя, прибега́ющаго к покро́ву Твоему́, Иису́се долготерпели́ве, и Ца́рствия Твоего́ мя сподо́би. Слава: Никто́же согреши́, Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный, но припа́даю моля́ся, Иису́се мой, спаси́ мя и жи́зни, Иису́се мой, насле́дие ми да́руй. И ныне: Всепе́тая, Иису́са ро́ждшая Го́спода, Того́ моли́ изба́вити му́ки вся, пою́щия Тя, и Богоро́дицу вои́стинну имену́ющия. Ирмос:  Просвеще́ние во тме лежа́щих, спасе́ние отча́янных, Христе́ Спа́се мой, к Тебе́ у́тренюю, Царю́ ми́ра, просвети́ мя сия́нием Твои́м: ино́го бо ра́зве Тебе́ бо́га не зна́ю. Припев. Ты просвеще́ние, Иису́се мой, ума́ моего́, Ты спасе́ние отчая́нныя души́ моея́, Спа́се, Ты, Иису́се мой, му́ки изба́ви и гее́нны мя, зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго. Припев. Всеконе́чно, Иису́се мой, ко стра́сти безче́стия низве́ржен ны́не зову́: Ты, Иису́се мой, по́мощи ми ру́ку низпосла́в, исто́ргни зову́ща: спаси́, Иису́се мой Христе́, мя окая́ннаго. Слава: Оскверне́н ум, Иису́се мой, обнося́, взыва́ю Ти: очи́сти мя от скве́рны прегреше́ний и изба́ви мя во глубины́ зло́бы от неве́дения низпопо́лзшагося, Спа́се Иису́се мой, и спаси́ мя, молю́ся. И ныне: Иису́са ро́ждшая, Отрокови́це Богороди́тельнице, Того́ умоли́ спасти́ вся правосла́вныя, мона́хи и мирски́я, и гее́нны изба́вити зову́щия: ра́зве Тебе предста́тельства тве́рдаго не зна́ем. Ирмос:  В бе́здне грехо́вней валя́яся, неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну: от тли, Бо́же, мя возведи́. Припев. Иису́се мой Христе́ многоми́лостиве, испове́дающася приими́ мя, Влады́ко, о Иису́се, и спаси́ мя, и от тли, Иису́се, мя исхити́. Припев. Иису́се мой, никто́же бысть ин блудни́к, я́коже аз, стра́стный, о Иису́се человеколю́бче: но Ты, Иису́се, мя спаси́. Слава: Иису́се мой, блудни́цу и блу́днаго, и Манасси́ю и мытаря́ преидо́х, о Иису́се мой, страстьми́, и разбо́йника, Иису́се, и ниневи́тяны. И ныне: Иису́са Христа́ моего́ ро́ждшая, Пречи́стая Де́во, еди́на нескве́рная, оскверне́на су́ща мя моли́тв Твои́х иссо́пом ны́не очи́сти. Го́споди, поми́луй. ( Трижды. ) Слава, и ныне: Иису́се Спа́се, очи́сти и спаси́ мя, я́коже иногда́ блудни́цу, разбо́йника же и блу́днаго, и мене́ ны́не поми́луй, Всеще́дре и Благосе́рде Го́споди, и му́ки изба́ви мя, молит́вами Пречи́стыя Твоея́ и Всепе́тыя Ма́тере. Земна́я и вре́менная возлюби́х, ве́чных благ лиши́хся, Христе́ Иису́се, Еди́не человеколю́бче, гре́шников не отсека́емая наде́жда, но ми́лость ка́ющимся пролия́, и мене́ ны́не ка́ющася не пре́зри, Иису́се, разуме́ю бо разбо́йника испове́данием спасе́на, и мытаря́ ми́лостию очи́щена, та́ко и блудни́цу помышля́ю пла́кавшуся, я́ко всем сих положи́л еси́ о́бразы покая́ния. Прети́ши бо ми́лостивне, и милосе́рдуеши. Те́пле ка́ющася ви́диши, и проти́ву тече́ши я́ко Оте́ц. А́ще у́бо восхо́щеши, мо́щен бо еси́ и моя́ отпусти́ти грехи́, и́миже по креще́ннем обе́те оскверни́хся, но чистоту́ я́ко Бог пода́ждь ми, моли́твами Пречи́стая Твоея́ и Всепе́тыя Ма́тере. Ирмос:  О́бразу злато́му на по́ле Деи́ре служи́му, трие́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго веле́ния, посреде́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми поя́ху: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Припев. Христе́ Иису́се, никто́же согреши́ на земли́ от ве́ка, о Иису́се мой, я́коже согреши́х аз, окая́нный и блу́дный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: пою́ща мя уще́дри, благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Припев. Христе́ Иису́се, ко стра́ху Твоему́, вопию́, пригвозди́ мя, о Иису́се мой, и окорми́ ны́не ко приста́нищу благооти́шному, я́ко да, Иису́се мой ще́дре, пою́ Ти спаса́емый: благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Слава: Христе́ Иису́се, тма́ми обеща́х Тебе́, стра́стный, о Иису́се мой, покая́ние, но солга́х окая́нный. Те́мже, Иису́се мой, вопию́ Ти: нечу́вственне пребыва́ющую ду́шу мою́ просвети́, Христе́, отце́в Бо́же благослове́н еси́. И ныне: Христа́ Иису́са ро́ждшая стра́нно и па́че естества́, Того́ моли́, Всенепоро́чная, я́же чрез естество́ моя́ прегреше́ния вся прости́ти ми, Отрокови́це, да зову́ спаса́емь: благослове́на еси́, Бо́га пло́тию ро́ждшая. Ирмос:  В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго и пла́мень в ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте, дела́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся ве́ки. Припев. Тя, Иису́се мой, молю́: я́коже блудни́цу, Иису́се мой, изба́вил еси́ мно́гих согреше́ний, та́ко и мене́, Иису́се Христе́ мой, изба́ви, и очи́сти оскверне́нную ду́шу мою́, Иису́се мой. Припев. Преклони́вся, Иису́се, безслове́сными сластьми́, безслове́сен яви́хся и ското́м вои́стинну, Иису́се мой, стра́стно окая́нный уподо́бихся; те́мже, Иису́се, безслове́сия мя изба́ви. Слава: Впад, о Иису́се, в душетле́нныя разбо́йники, обнажи́хся оде́жды, Иису́се мой, боготка́нныя ны́не, и лежу́ ра́нами уя́звлен; еле́й, Христе́ мой, возле́й на мя и вино́. И ныне: Иису́са моего́ и Бо́га носи́вшая Христа́ несказа́нно, Богоро́дице Мари́е, Того́ моли́ при́сно от бед спасти́ся рабо́м Твои́м, и певце́м Твоим, Неискусому́жная Де́во. Ирмос:  От Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростию прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дию в тле́ние па́дшаго лю́те, от Святы́я Де́вы неизрече́нно воплоти́вшагося нас ра́ди, ве́рнии единому́дренно пе́сньми велича́ем. Припев. Манасси́ю, Иису́се мой, мытаря́, блудни́цу, блу́днаго, ще́дре Иису́се, и разбо́йника преидо́х, Иису́се мой, в де́лех сту́дных и безме́стных, Иису́се; но Ты, Иису́се мой, предвари́в, мя спаси́. Припев. От Ада́ма, Иису́се мой, согреши́вшия вся, пре́жде зако́на и в зако́не, Иису́се, и по зако́не, окая́нный, и благода́ти, Иису́се мой, победи́х страстьми́ окая́нно; но Ты, Иису́се мой, судьба́ми Твои́ми спаси́ мя. Слава: Да не отлуче́н бу́ду, Иису́се мой, неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, да не улучу́ ча́сти, Иису́се, шу́ия, Сладча́йший Иису́се; но Ты мя десны́м овца́м Твои́м, Христе́ Иису́се мой, сочета́в упоко́й, я́ко благоутро́бен. И ныне: Иису́са, Богоро́дице, Его́же носи́ла еси́, еди́на неискусому́жная Де́во Мари́е, Того́, Чи́стая, уми́лостиви, я́ко Сы́на Твоего́ и Зижди́теля, изба́вити притека́ющия к Тебе́ искуше́ний и бед, и огня́ бу́дущаго. Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Иже неизрече́ннаго ра́ди Твоего́ человеколю́бия на коне́ц веко́в в плоть оболки́йся от Присноде́вы Мари́и, сла́вим о нас Твое́ спаси́тельное промышле́ние раби́ Твои́, Влады́ко; песносло́вим Тя, я́ко Тебе́ ра́ди Отца́ позна́хом; благослови́м Тя, Его́же ра́ди и Дух Святы́й в мир прии́де, поклоня́емся Твое́й по пло́ти Пречи́стей Ма́тери, такове́й стра́шней та́йне послужи́вшей; восхваля́ем Твоя́ А́нгельская ликостоя́ния, я́ко воспева́тели и служи́тели Твоего́ вели́чествия; ублажа́ем Предте́чу Иоа́нна, Тебе́ крести́вшаго, Го́споди; почита́ем и провозвести́вшия Тя проро́ки, прославля́ем апо́столы Твоя́ святы́я; торжеству́ем же и му́ченики, свяще́нники же Твоя́ сла́вим; поклоня́емся преподо́бным Твои́м, и вся Твоя́ пра́ведники пе́стунствуем. Такова́го и толи́каго мно́гаго и неизрече́ннаго ли́ка Боже́ственнаго в моли́тву приво́дим Тебе́, всеще́дрому Бо́гу, раби́ Твои́, и сего́ ра́ди про́сим на́шим согреше́нием проще́ние, е́же да́руй нам всех Твои́х Ра́ди святы́х, изря́днее же святы́х Твои́х щедро́т, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь. Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.( Поклон ) Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. ( Трижды. ) Господи, благослови. Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. [1] Полный текст этих молитв см в разделе «Молитвы утренние»
Читать книгу
Популярные